''

Ngày 10 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Toán - Lí - Hóa - Sinh - Tin - Công Nghệ

Tổ Toán - Lí - Hóa - Sinh - Tin - Công Nghệ

Cập nhật lúc : 20:11 12/09/2013  

Tổ Toán - Lý - Hóa - Sinh - Tin - Công nghệ

Điện thoại:
Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Nguyễn Thị Tuyết Hằng
Chuyên môn:Toán Lĩnh vực phụ trách:Phụ trách chung 
Điện thoại:
Email:
 
Tổ phó:Lê Thị Tính Chuyên môn:Công Nghệ Lĩnh vực phụ trách:Lí - CN
Điện thoại:
Email:
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Đình Tuấn   Trạch Hữu - Phong Thu - Phong Điền  
2 Nguyễn Lương  Thiện   Phong An - Phong Điền  

3

Nguyễn Hữu Hòa   Mỹ Phú - Phong Chương - Phong Điền  

4

Nguyễn Định   Hương Sơ - TP Huế  

5

Nguyễn Thị Tuyết Hằng   Khánh Mỹ - Thị trấn Phong Điền  

6

Lê Thị Tính  

Trạch Hữu - Phong Thu