''

Ngày 10 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD - Thư viện

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD - Thư viện

Cập nhật lúc : 20:36 12/09/2013  

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Điện thoại:
Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Nguyễn Ngọc Nỹ
Chuyên môn: Địa lý
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chuyên môn chung
Điện thoại:
Email:
 
Tổ phó: Nguyễn Thị Hoàng Yến

Chuyên môn: Sử
Lĩnh vực phụ trách: Nhóm Sử - Địa
Điện thoại:
Email:


DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Nguyễn Ngọc Nỹ    Trạch Thượng 2 - Thị trấn Phong Điền  
2  Trần Như Nguyên     Trạch Thượng 2 - Thị trấn Phong Điền  
3  Lê Thị Hồng    Đông Lái - Phong Thu  
4 Văn Thị Thùy Dương    Trạch Thượng 2 - Thị trấn Phong Điền  
5 Nguyễn Thị Hoàng Yến    Trạch Thượng 2 - Thị trấn Phong Điền  
6 Nguyễn Đoàn Thùy Dương    Trạch Thượng 2 - Thị trấn Phong Điền