''

Ngày 10 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 11:20 09/03/2020  

Tuần 11 năm 2020
Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(09/03/2020)

- 7:30: Hội ý công tác trong BGH

- Trực BCĐ phòng chống dịch theo lịch

- Báo cáo CSDL ngành (C.Mơ, T.Dưỡng)

- Triển khai Công văn số 696/BGDĐT- GDTC ngày 04/03/2020  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong trường học (CBGVNV nhận tài liêu qua mail)

- Người trực: Bùi Văn Hùng,Hoàng Văn Đông, Trần Thị Thủy, Lê Thị Mơ, Nguyễn Thị Ái, Trần Hữu Ngọc Uyên, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Hữu Hòa,Nguyễn Văn Phong

- Trực BCĐ phòng chống dịch theo lịch

- Người trực: Bùi Văn Hùng,Hoàng Văn Đông, Trần Thị Thủy, Lê Thị Mơ, Nguyễn Thị Ái, Trần Hữu Ngọc Uyên, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Hữu Hòa,Nguyễn Văn Phong

Thứ Ba
(10/03/2020)

- Trực BCĐ phòng chống dịch theo lịch

- Người trực: Bùi Văn Hùng, Trương Thị Thanh Hương, Dương Thị Vy, Nguyễn Thị Thúy

- Trực BCĐ phòng chống dịch theo lịch

- Người trực: Bùi Văn Hùng, Trương Thị Thanh Hương, Dương Thị Vy, Nguyễn Thị Thúy

Thứ Tư
(11/03/2020)

- Trực BCĐ phòng chống dịch theo lịch

- Người trực: Trần Thị Thủy, Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Hữu Hòa, Nguyễn Thị Ái

- 7:00: Tham gia Hiến máu tại huyện (C.Đoàn Dương, C.Trần Thúy)

- Trực BCĐ phòng chống dịch theo lịch

- Người trực:Trần Thị Thủy, Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Hữu Hòa, Nguyễn Thị Ái

Thứ Năm
(12/03/2020)

- Trực BCĐ phòng chống dịch theo lịch

- Người trực: Hoàng Văn Đông, Nguyễn Ngọc Nỷ, Lê Thị Tính, Trần Hữu Ngọc Uyên

- Trực BCĐ phòng chống dịch theo lịch

- Người trực: Hoàng Văn Đông, Nguyễn Ngọc Nỷ, Lê Thị Tính, Trần Hữu Ngọc Uyên

Thứ Sáu
(13/03/2020)

- Trực BCĐ phòng chống dịch theo lịch

- Người trực: Bùi Văn Hùng, Hoàng Công Dưỡng, Nguyễn Văn Phong, Lê Thị Mơ

- Trực BCĐ phòng chống dịch theo lịch

- Người trực: Bùi Văn Hùng, Hoàng Công Dưỡng, Nguyễn Văn Phong, Lê Thị Mơ

Thứ Bảy
(14/03/2020)

- Trực BCĐ phòng chống dịch theo lịch

- Người trực: Trần Thị Thủy, Nguyễn Thị Cẩm Ngọc, Phan Nguyễn Đông Uyên

- Trực BCĐ phòng chống dịch theo lịch

- Người trực:Trần Thị Thủy, Nguyễn Thị Cẩm Ngọc, Phan Nguyễn Đông Uyên

Chủ Nhật
(15/03/2020)

- Trực BCĐ phòng chống dịch theo lịch

- Người trực: Hoàng Văn Đông, Nguyễn Thị Tuyết Hằng, Nguyễn Thị Hoàng Yến

- Trực BCĐ phòng chống dịch theo lịch

- Người trực: Hoàng Văn Đông, Nguyễn Thị Tuyết Hằng, Nguyễn Thị Hoàng Yến